نویسنده کتاب

محمد مهدی دوستی

محمدمهدی دوستی، متولد 1362، بیش از شانزده سال است که در زمینه ی اقتصادی فعالیت دارد و در کنار امور اقتصادی، نویسندگی را به عنوان فعالیت فرهنگی مورد علاقه اش دنبال می کند. دوستی معتقد است کتاب و فرهنگ رابطه‏ ای تنگاتنگ دارند و هرچه افراد بیشتر کتاب بخوانند از سطح فرهنگی بالاتری برخوردار می ‏شوند. از نظر وی، فرهنگ و اقتصاد بر هم اثرگذار هستند. از دیگر علایق محمدمهدی دوستی نوشتن کتاب از تجربیاتش در عرصه ‏ی کسب و کار به شیوه ‏هایی خلاقانه و فارغ از شعارزدگی است؛ وی باور دارد که با نوشتن کتاب می ‏تواند قدمی بلند برای جوانان کشورش در عرصه ی کسب و کار و رسیدن به قله های موفقیت بردارد.
دوستی، اولین کتابش را با عنوان «افسون انرژی» در سال 1401 منتشر کرد که تا امروز بیش از 60 مرتبه تجدید چاپ شده است.